INSPEKCE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

V našich zeměpisných šířkách byly pro výstavbu FVE nejvíce používány PV moduly z mono a poly krystalického křemíku. Tyto moduly se kromě vysoké účinnosti bohužel vyznačují také častým výskytem tzv. hot-spotů, tedy vadných křemíkových článků. Tento neduh je dán jejich konstrukčním řešením a nedá se předem predikovat ani mu zamezit. Každý rok se na takovéto FVE mohou vyskytnout i desítky vadných PV modulů.

 • Nejmodernější a nejbezpečnější UAS na trhu
 • Speciálně vyvinutá technologie SWATI (Smart Waypoint Aerial Thermal Inspection)
 • Extrémně vysoké rozlišení termálního snímkování
 • Tří-osá stabilizace kamery pro maximálně ostrý obraz
 • Výstupní protokol s 3D teplotním modelem FVE
 • Přesná lokalizace vadných PV modulů podle GPS
 • Dlouholeté zkušenosti s provozem a servisem FVE
 • Precizní post-processing díky plně radiometrickým datům

Identifikujeme následující závady:

 • Vizuální porušení integrity oplocení
 • Problémy se vzájemným propojením panelů
 • Vadné články, tzv. hot-spoty
 • Vadné by-pass diody
 • Přepólování panelů
 • Defekty panelů
 • Vadné spájení
 • Znečištění a plísně
 • Potenciální škody po bouřkách
 • Zastínění panelů

INSPEKCE VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Oproti ostatním strojům pracují větrné elektrárny v extrémně těžkých podmínkách. Vítr je totiž velmi nepravidelná síla. Důsledkem toho je soustrojí větrné elektrárny podrobeno mnohem většímu dynamickému namáhání než jiná zařízení. Nepříznivými provozními vlivy jsou také velký rozsah teplot, námraza, korozní vlivy, sluneční, extrémní výkyvy rychlosti větru a jeho náhodné fluktuace.

 • Nejmodernější a nejbezpečnější UAS na trhu
 • Speciálně vyvinutá technologie SWATI (Smart Waypoint Aerial Thermal Inspection)
 • Extrémně vysoké rozlišení snímkování
 • Tří-osá stabilizace kamery pro maximálně ostrý obraz
 • Full-frame optický zoom pro dokonalé detaily
 • Rendering 3D modelu VTE
 • Přesná lokalizace krizových míst podle 3D modelu
 • Dlouholeté zkušenosti s provozem a servisem VTE

Identifikujeme následující závady:

 • Delaminace listů
 • Porušení integrity a defekty tubusu
 • Přehřívání strojovny
 • Identikace poškození po úderu bleskem
 • Nefunkční světelná signalizace

REVIZE VN/VVN VEDENÍ

Požáry elektrických instalací jsou v průmyslu poměrně častým, ale podceňovaným jevem. Mohou vést jen ke krátké odstávce bez vážnějšího finančního dopadu a újmě na zdraví, ale také k rozsáhlému požáru se ztrátami na životech. Přitom lze většině problémů předejít pravidelnou kontrolou elektrických instalací a jejich případnou opravou. Termografie je pro účely kontroly elektrických instalací při plném provozu využívána již několik desítek let, a dnes je považována za ověřenou metodu. Její princip, je založen na stanovení intenzity tepelného záření z povrchu měřeného objektu s pomocí termokamery s následným výpočtem povrchových teplot (kvantitativní metoda). Závažnost poruchy je určena z velikosti stanoveného oteplení.

Otázkou je, jak kontrolovat zařízení, která jsou ve velké výšce, jsou pod vysokým napětím a nacházejí se v oblastech s komplikovaným přístupem. Jak prověřit síť vedení ve velkých trafostanicích, když celý systém zabírá velkou plochu a kontrolované prvky obtížně dostupné?

Pro trakční vedení vysokého napětí a všechna místa, kde je problémem vzdálenost či nedostupnost kontrolovaných prvků, nabízí naše společnost elegantní a precizní řešení – lehká kompaktní sestava kamery pro viditelné spektrum, termokamery a ovládacích prvků, dovoluje uživateli zkontrolovat během velmi krátké doby i jinak těžce dostupné elektrické vedení ve velkých výškách. Za letu lze sledovat živý obraz z obou kamer, pořídit záznam celého letu a ten posléze analyzovat a identifikovat poškozená místa. Pro dron s termokamerou není problém ani nedostupný terén, ani např. velká plocha rozvodných stanic. Kontrolor ovládá celý systém z bezpečné vzdálenosti, aniž by jakkoliv trpěl diskomfortem jako u běžné pozemní inspekce.

KONTROLA POTRUBÍ

Problematika letecké termografické inspekce produktovodů se týká především dálkových potrubních systémů, které slouží k přenosu nejrůznějších médií s teplotou, která je odlišná od teploty okolního vzduchu. Při použití termografických systémů lze určit a lokalizovat vady izolace těchto potrubí a úniky přenášeného média. V některých případech lze určit a lokalizovat úniky dokonce i u podzemních potrubí.

V praxi se může jednat o potrubí vodní (horkovody, vodovody), parní (parovody), produktovody (ropovody či plynovody), potrubí v chemických provozech, v potravinářství, v zemědělství, v elektrárnách, dolech a podobně. Potrubí navíc v řadě případů slouží nejen k dopravě samotného materiálu, ale i k přenosu tepelné energie, vázané na přepravované médium. S tím souvisí problematika tepelných izolací potrubí a stanovování tlakových ztrát v potrubí. Celý dopravní systém musí být dokonale těsný, neboť úniky média představují nejen ztráty hmotnostní, energetické, ekonomické, ale často i ekologické.

Klasická kamera nedetekuje vady vnitřní tepelné izolace a úniky médií pod povrchem země. Přitom včasným odhalením míst, kde je izolace ztenčena, nebo kde je poškozen plášť trubky, lze zabránit větším nehodám, které mohou znamenat nejen ekonomické ztráty, ale i ohrozit zdraví a životy lidí. Takovéto závady je schopna detekovat termokamera, která snímá tepelné záření objektů. Na základě rozdílů teplot na povrchu potrubí a zkušenosti pozorovatele je možné rozpoznat skryté defekty. Snadno lze stanovit, kde je porušena izolace a dochází k tepelným ztrátám (při dopravě topných médií). U podzemních potrubí pak případný průsak teplé vody navíc způsobuje ohřev zasažené zeminy a lze tak odhalit, kde je potrubí prasklé i pod povrchem země. Díky tomu není nutné vykopávat kilometry potrubí kvůli odhalení místa úniku. Odlišná teplota prozradí i ztenčená místa, kde hrozí protržení trubky, a včasný zásah může odvrátit fatální následky.

Systém WIRIS

Workswell WIRIS 2nd gen je v současnosti nejpokročilejší termovizní systém určený pro komerční bezpilotní letouny, tzv. drony. Jedná se o kompaktní systém, který v jednom krytu kombinuje termokameru, digitální kameru (ve viditelném spektru) a procesorovou jednotku s možností záznamu radiometrických dat s digitálním HDMI výstupem.

Workswell WIRIS 2nd gen představuje revoluci ve své kategorii primárně díky širokým možnostem ovládání v reálném čase přímo na dronu pomocí standardní RC vysílačky. Na dálku je možné jedním tlačítkem ukládat plně radiometrická obrazová data (jednotlivé snímky i video), měnit nastavení teplotního rozsahu, parametry měření (emisivitu i zdánlivou odraženou teplotu), teplotní alarmy apod. Těmito možnostmi je systém unikátní.

CERTIFIKACE