3D volumetrie

3D modelování a mapování terénu. 3D přesné výpočty objemu vybrané komodity, nebo určení přesných rozměrů. Studie zasazení budov do prostředí.

Ortofotomapy

Geometricky korigované letecké snímky. Výsledkem je fotografie s přesnou prezentací povrchu, což je užitečné pro měření skutečné vzdálenosti a jde o téměř v reálném čase přehlednou mapu povrchu.

CERTIFIKACE