- Inšpekcia fotovoltaických elektrární
- Inšpekcia veterných elektrární
- Revízia VN / VVN vedenia
- Kontrola potrubia
- Monitoring zveri a dobytka
- Tvorba vegetačných indexov
- Detekcia sucha
- Výživa rastlín
- 3D volumetria a výpočet kubatúr
- Digitálne modely povrchu (DMP)
- Digitálne modely reliéfu (DMR)
- Orto-Foto mapy
- Inšpekcia vysielačov a antén
- Kontrola stožiarov

BEZPEČNOSŤ

Používame 6 a viac rotorové stroje so záložnými systémami a unikátne balistické záchranné padáky. Všetci naši piloti majú všetky potrebné certifikáty a prechádzajú pravidelným školením. Pri práci používajú check-listy podobne ako profesionálni piloti.

KVALITA

Vlastníme najnovšie profesionálne bezpilotné systémy, ktoré spĺňajú všetky legislatívne predpisy, najnáročnejších technicko-bezpečnostných štandardov. Dbáme na najvyššiu možnú kvalitu výstupných dát.

ČASOVÁ ÚSPORA

Skrátime inšpekčné časy pri súčasnom zvýšení kvality výstupných dát až o 90% a zásadne eliminujeme možnosť prípadných zranení, ku ktorým dochádza pri fyzických kontrolách v nebezpečných oblastiach.

Promo video

SKYSYSTEMS EUROPE
Najmodernejšie bezpilotné lietadlá.

NOVINKY

REFERENCIE